Polityka prywatności

Ochrona prywatności naszych Klientów, w tym bezpieczeństwo dotyczących ich danych osobowych i innych informacji, jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by osoby korzystające z naszego portalu miały poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu wynikającego z przeświadczenia, żereguły polityki prywatności gwarantują przetwarzanie powierzonych nam informacji zgodnie z deklarowanym celem i chronią je przed nadużyciami. Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa w zakresie prywatności, w tym wdrożona polityka ochrony danych, to dla nas więcej niż tylko obowiązek wynikający z norm prawnych, wszak to także wyraz jakości oferowanych usług.

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe sąprzetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Więcej informacji na temat Administratora danych osobowych i zasad przetwarzania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt.

Pragniemy poinformować, że w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej, Administrator może poprosić Cię o udostępnienie danych osobowych w celu zarejestrowania się w internetowym portalu przedsiębiorstwa jako formyzmierzającej do zawarcia umowy usługi masażu, w tym ustalenia terminu i miejsca wizyty, zakresu usługi i innych warunków niezbędnych do realizacji zlecenia. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób dane wykorzystamy wyłącznie w celach kontaktowych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o usługę masażu.

Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce.Dostęp do danych osobowych ma Administratororaz upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej.Korzystając z niniejszego serwisu możesz pobierać prezentowane w nim materiały wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez pisemnego upoważnienia udzielonego przez administratora nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów i zdjęć.

Portal wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na dopasowaniu portalu do potrzeb użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu oraz dostosowanie części informacji wyświetlanych w portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

Dodatkowo nasz serwis może korzystać z wtyczek portali społecznościowych takich jak Google, Facebook, Twitter oraz innych aplikacji typu Google Analytics i Google CSE, które ustawiają i przetwarzają pliki „cookies” zgodnie z własną polityką prywatności.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisany powyżej sposób, ma możliwość skonfigurowania ustawień swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może je również osobiście usunąć wykonując właściwe działania przy pomocy swojego komputera.. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

Administrator przetwarza także tzw. dane eksploatacyjne tj. dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z serwisu obejmujące oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych, o których mowa powyżej,oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik,informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z serwisu,informacje o skorzystaniu przez użytkownika z serwisu.Dane eksploatacyjne są przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i świadczenia i rozwijania serwisu.
Dane eksploatacyjne przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy, przy czym na gruncie obowiązujących przepisów Administrator może zostać zobowiązany do wydania danych eksploatacyjnych (w tym w szczególności numeru IP komputera) uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Powyższe zasady mogą ulec w przyszłości zmianom.O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem na portalu w zakładce polityka prywatności. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do Administratora korzystając z danych podanych w zakładce kontakt.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów.