Regulaminy

Regulamin zakupu i korzystania z bonów podarunkowych w
Thai Maliwan Spa

§ 1

Regulamin sprzedaży i realizacji Bonu Podarunkowego (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki Klienta nabywającego Bon Podarunkowy, oraz Klienta korzystającego z Bonu Podarunkowego, a także zasady kupna, otrzymania i korzystania z Bonu Podarunkowego.

§ 2

Informacje ogólne:

1. Bon Podarunkowy jest dokumentem wystawianym przez THAI MALIWAN SPA, zwanym dalej Sprzedającym
2. Sprzedający prowadzi działalność pod nazwą: Maliwan Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie:
ul. Zwierzyniecka 14/7, NIP 6762602261, REGON 389820061, adres mailowy: info@thaimaliwan.pl
3. Sprzedający na podstawie art.8 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r, o świadczenia usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:
a. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dokonali elektronicznego zakupu bonu podarunkowego, oraz
b. zasady wykorzystywania bonów podarunkowych;
4. Sprzedający świadczy za pośrednictwem strony internetowej: www.thaimaliwan.pl usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
5. Zakup bonu podarunkowego odbywa się w zakresie niewymagającym rejestracji i jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu
6. Informacje o Produktach i Usługach podane na stronie internetowej: www.thaimaliwan.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
7. Wszystkie ceny na stronie internetowej: www.thaimaliwan.pl podane są brutto, w złotych polskich. Sprzedający ma prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, oraz wprowadzania do nich zmian. Zmiany cen nie wpływają na Umowy zawarte z Klientem przed zmianą cen.
8. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć, ani łączyć z innymi promocjami, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.
9. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej: www.thaimaliwan.pl stanowią wyłączną własność Sprzedającego. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
10. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych umieszczone są w dokumencie Polityka Prywatności.

§ 3

Definicje występujące w Regulaminie:
1. Sprzedający – Maliwan Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie: ul. Zwierzyniecka 14/7,
NIP 6762602261, REGON 389820061, adres mailowy: info@thaimaliwan.pl
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach zakupu bonu podarunkowego.
3. Bon podarunkowy – voucher/karta podarunkowa wystawiona na okaziciela w formie elektronicznej, wydana przez Sprzedającego i dostępny do nabycia na stronie internetowej: www.thaimaliwan.pl , uprawniająca posiadacza do wymiany go na określony masaż/pakiet masaży/określoną kwotę w salonie THAI MALIWAN Spa ul. Zwierzyniecka 14/7.
4. Usługa – oferowana przez Sprzedającego, usługa masażu w salonie THAI MALIWAN Spa, ul. Zwierzyniecka 14/7. Aktualna oferta masaży dostępna jest na stronie internetowej www.thaimaliwa.pl
5. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.)
6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach zakupu bonu podarunkowego przez stronę: www.thaimaliwan.pl
7. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży bonu podarunkowego, zakupionego na odległość (drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron), zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedającym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem strony internetowej: www.thaimaliwan.pl
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Bonu podarunkowego.
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Dokonanie zakupu bonu podarunkowego przez stronę internetową: www.thaimaliwan.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 4

Procedura składania zamówienia bonu podarunkowego:
1. Zawarcie Umowy sprzedaży nie wymaga posiadania konta użytkownika.
2. Zamówienie Bonu Podarunkowego można dokonać:
a) osobiście, w siedzibie THAI MALIWAN SPA, Kraków ul. Zwierzyniecka 14/7
b) mailowo, wysyłając zamówienie na adres: info@thaimaliwan.pl
c) przez dokonanie zakupu przez stronę internetową: www.thaimaliwan.pl
Zamawiając Bon Podarunkowy, Klient zobowiązany jest wskazać usługę/usługi, których ma dotyczyć Bon Podarunkowy, lub ustalić jego wartości nominalną i uiścić cenę zakupu.

3. Warunkiem zamówienia Bonu Podarunkowego drogą elektroniczną jest wysłanie wiadomości e-mail na podany adres: info@thaimaliwan.pl . W treści wiadomości e-mail należy określić jakiej usługi/usług dotyczy zamawiany Bon Podarunkowy, albo wskazać jego wartość nominalną.
4. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia złożonego drogą mailową, należy dokonać płatności ceny zakupu bonu podarunkowego na poniższy numer rachunku bankowego:
21 1140 2004 0000 3302 8198 2039
5. Po dokonaniu płatności, należy przesłać drogą mailową na adres: info@thaimaliwan.pl potwierdzenie zapłaty za bon podarunkowy.
6. Po przesłaniu potwierdzenia zapłaty, w odpowiedzi zwrotnej przesyłamy elektroniczny bon podarunkowy.
7. Bon Podarunkowy może mieć formę:
a) vouchera na zabieg tj. zaproszenia na zabieg lub zaproszenia na pakiet zabiegów wybranych przez Kupującego przy zamówieniu bonu
b) bonu kwotowego.
8. Bon podarunkowy na zabieg, umożliwia jego posiadaczowi skorzystanie tylko z wymienionej w jego treści usługi albo pakietu usług.
9. Bon kwotowy, umożliwia jego posiadaczowi dokonanie płatności za wybrane przez niego zabiegi z wykorzystaniem bonu. Kwota wskazana w treści bonu jest wartością BRUTTO.
10. W celu zawarcia Umowy sprzedaży przez stronę internetową, należy dokonać wyboru zakupu bonu podarunkowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty, oraz informacje dostępne na stronie: www.thaimaliwan.pl
11. W celu złożenia Zamówienia zakupu bonu podarunkowego, konieczne jest podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę bonów podarunkowych.
12. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie prawidłowych danych adresowych, wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail oraz numerem telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt, w razie potrzeby potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem opłacenia całości zamówienia.
14. Zamówienia, w których podano błędne dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak numeru telefonu), uniemożliwiające jakikolwiek kontakt z Klientem nie będą realizowane.
15. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
16. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
17. Sprzedający jest płatnikiem VAT i wystawia faktury na zakupiony towar.
18. Aby uzyskać fakturę za zakup bonu podarunkowego, należy zgłosić ten fakt przed wystawieniem rachunku. Brak takiej informacji, skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury.
19. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposób płatności z tytułu realizacji Zamówienia przy pomocy systemu PayU, wyszczególniając poniższe rodzaje płatności:
a) w formie przelewu internetowego, szybkie przelewy online
b) w formie przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego
c) poprzez zapłatę kartą płatniczą.
d) Przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK

§ 5

Zasady sprzedaży Bonów Podarunkowych

1. Bony Podarunkowe są wystawiane w formie papierowej, lub elektronicznej. Wysyłane drogą mailową na adres wskazany w Zamówieniu, bez dodatkowych opłat. Wysłanie bonu podarunkowego w formie papierowej i dostarczenie jej na wskazany przez Klienta adres, jest możliwe po opłaceniu przez Klienta kosztów przesyłki, oraz po podaniu dokładnego adresu dostawy.
2. Koszt wysłania bonu podarunkowego to 16 zł brutto.
3. Wysyłka bonu podarunkowego możliwa jest tylko i wyłącznie kurierem lub paczkomatem. W przypadku wybrania opcji wysyłki paczkomatem, Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowego numer paczkomatu. W przypadku źle podanego numeru paczkomatu przez Kupującego, Sprzedający nie odpowiada za błędnie dostarczoną przesyłkę.
4. Czas realizacji zamówienia bonu podarunkowego drogą mailową wynosi do 2 dni roboczych.
5. Czas realizacji zamówienia z dostawą pod wskazany adres wynosi do 7 dni roboczych.
6. Bon Podarunkowy jest jednorazowy i można go wykorzystać tylko podczas jednej wizyty. Jeśli voucher na zabieg obejmuje więcej niż jedną usługę, nie mogą one zostać rozdzielone na kolejne wizyty.
7. Bon Podarunkowy jest ważny 12 miesięcy od dnia jego zakupu. Po upływie tego terminu uprawnienia wynikające z Bonu Podarunkowego wygasają.
8. Nie ma możliwości przedłużenia ważności bonu podarunkowego.
9. Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
10. Bony Podarunkowe są rejestrowane i identyfikowane przez Sprzedającego na podstawie:
a) indywidualnego nr Bonu Podarunkowego nadawanego przez THAI MALIWAN SPA,
b) imienia osoby obdarowanej,
c) hasła przypisanego do danego Bonu Podarunkowego, podawanego przez Kupującego przy jego zakupie.
11. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Podarunkowego, THAI MALIWAN SPA nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
12. Nie wydajemy reszty z różnic wynikających z kwoty za zakupione bony podarunkowe, a cennikiem usług.
13. Aktualny wykaz masaży dostępny jest na stronie internetowej: www.thaimaliwan.pl, oraz bezpośrednio w naszym salonie THAI MALIWAN SPA.

§ 6

Zasady realizacji Bonów podarunkowych

1. W celu realizacji Bonu Podarunkowego, Klient korzystający z Bonu Podarunkowego telefoniczne lub osobiście kontaktuje się z salonem THAI MALIWAN SPA, celem ustalenia daty i godziny przeprowadzenia usługi.
2. Podczas umawiania terminu wizyty należy poinformować, że płatność za usługę będzie w postaci Bonu Podarunkowego, oraz podać dane umożliwiające identyfikację Bonu Podarunkowego, o których mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu.
3. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji terminu, obsługa salonu ma prawo odmówić realizacji bonu w żądanym przez Klienta korzystającego z Bonu Podarunkowego terminie.
4. Zmiana terminu wizyty/odwołanie wizyty realizowanej za pomocą Bonu Podarunkowego jest możliwa jedynie z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Brak zmiany terminu wizyty/odwołanie wizyty realizowanej za pomocą Bonu Podarunkowego we wskazanym powyżej terminie skutkuje utratą uprawnień z Bonu Podarunkowego.
5. W przypadku gdy usługi wybrane przez Klienta korzystającego z bonu kwotowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem, mają wartość niższą od wartości bonu, przy płatności z użyciem bonu nie wydaje się reszty.
6. W sytuacji, gdy usługi wybrane przez Klienta korzystającego z bonu kwotowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem, mają wartość wyższą od wartości nominalnej bonu, posiadacz bonu obowiązany jest dopłacić różnicę w cenie pomiędzy wybranymi zabiegami, a wartością nominalną przedstawionego bonu kwotowego.
7. W sytuacji gdy usługa/usługi objęte voucherem na zabieg/zabiegi, zgodnie z aktualnym wykazem usług dostępnym na stronie internetowej: www.thaimaliwan.pl, nie są świadczone przez Sprzedającego w dacie, gdy Klient korzystający z Bonu Podarunkowego zgłasza się do THAI MALIWAN SPA w celu realizacji Bonu Podarunkowego, Klientowi temu nie przysługuje wymiana Bonu Podarunkowego na gotówkę. W takiej sytuacji Klient korzystający z Bonu Podarunkowego może wybrać z aktualnego wykazu masaży, inny masaż o wartości nie wyższej, niż wartość usługi objętej voucherem (według cen z daty zamówienia vouchera), albo wybrać inny zabieg o wartości wyższej niż wartość usługi objętej voucherem (według cen z daty zamówienia vouchera) i dopłacić różnicę.

§ 7

Reklamacje i zwroty
1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktów (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556, 556 1-5565, 557, 558 k.c. oraz art. 559-561 k.c.
3. Każdy zakupiony Bon podarunkowy zakupiony może być reklamowany, z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.
4. Reklamację można złożyć:
a) drogą pocztową poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Thai Maliwan Spa, ul. Zwierzyniecka 14/7 31-105 Kraków, z dopiskiem: „Reklamacja”
b) mailowo na adres: info@thaimaliwan.pl
5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego produktu lub przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z informacją opisową co do niezasadności reklamacji.
7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera w przypadku przesyłki kurierskiej, natomiast w przypadku przesyłki paczkomatem, należy zgłosić ten fakt przez formularz in post.
8. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny („ Konsument”). Zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta tożsame uprawnienie do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny przysługuje Konsumentowi – Przedsiębiorcy, czyli w rozumieniu art. 385 (5) kodeksu cywilnego. Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („ Konsument-Przedsiębiorca”). Sprzedawca w zakresie dozwolonym przepisami prawa zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w toku procedury składania zamówienia w celu ustalenia czy stanowi on podmiot wskazany w art. 385 (5)k.c. i w konsekwencji czy do Klienta mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów.
2. Klient będący konsumentem oraz Klient będący Konsumentem-Przedsiębiorcą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.
3. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi/Konsument-Przedsiębiorca prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu odstąpienia od umowy sprzedaży.
4. Produkt uszkodzony przez Klienta lub noszący znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku zwrotu pełnowartościowego Produktu przez Klienta, Sprzedający ma 14 dni na zwrot wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, pomniejszony o koszty dostarczenia Produktu.
6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi/Konsumentowi -Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. bon podarunkowy z personalizacją).

§ 9

Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający – Maliwan Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie: ul. Zwierzyniecka 14/7, NIP 6762602261, REGON 389820061, adres mailowy: info@thaimaliwan.pl
2. Dane będą wykorzystywane przez Sprzedającego w celu:
a) umożliwiania składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego)
b) obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy)
c) informowania o prowadzenia marketingu usług i produktów
d) tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach)
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach)
f) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym, np. w zakresie podatków, jak również w związku np. z reklamacją
3. Sprzedający przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:
a) wykonania umowy, której stroną jest Klient– dotyczy to obsługi każdego ze złożonych przez Klienta zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO”)
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
c) kierowania marketingu bezpośredniego, na który Klient uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
d) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:
– marketingu bezpośredniego, który obejmuje przygotowanie i przekazanie informacji o działalności i aktualnej ofercie Sprzedającego.
– badania satysfakcji ze świadczonych przez Sprzedającego usług i sprzedawanych produktów, oraz z jakości obsługi klienta.
– udzielenia odpowiedzi w związku np. z reklamacją
– ustalenia i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
4. Dane mogą zostać udostępnione przez Sprzedającego następującym podmiotom:
a) dostawcom usług świadczonych na rzecz Sprzedającego w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej.
b) podmiotom procesującym płatności online
c) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe, transportowe (dostawa zamówień)
d) agencjom realizującym na zlecenie Sprzedającego usługi marketingowe
e) organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Sprzedający będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez niego celów, dla których są przetwarzane tak długo jak długo istnieć będzie między Klientem a Sprzedającym relacja uzasadniająca takie przetwarzanie.
Przede wszystkim przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi.
Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń lub przedawnienia obowiązków podatkowych, związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych itp.
Dla celów wywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
7. Jeżeli Klient zwróci się do Sprzedającego z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Sprzedający może zażądać dodatkowych informacji, niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości. Sprzedający będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
8. Klient, którego dotyczą dane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności do informacji o tym, czy Sprzedający przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Sprzedającego, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania danych jeżeli nie zostały zebrane od niej. Klient ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości, uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
9. Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
10. Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
b) wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
f) cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania
g) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
11. Klient, którego dane dotyczą nie będzie mógł skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
12. Klient, którego dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Sprzedawcę np. gdy:
a) kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych
b) w ocenie Klienta przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
c) Sprzedający nie potrzebuje już danych osobowych Klienta dla realizacji jego celów, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
d) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych Sprzedającego są nadrzędne wobec podstaw jego sprzeciwu.
13. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Sprzedający będzie mógł je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
14. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego. W takim przypadku powinien wskazać tę szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem.
15. Na skutek sprzeciwu Sprzedający zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, który wniósł sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
16. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient, którego dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Sprzedawca zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
17. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Klient, który ją wyraził ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
18. Klient, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO.
19. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.
20. Sprzedający w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Klientach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą ich potrzebom i wymaganiom.
21. Na stronie internetowej znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (Facebook, Instagram,Tripadvisitor). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu w dany link. Dostawca portalu otrzyma informacje o tym, że użytkownik odwiedził stronę internetową przed wejściem na stronę tego portalu (nawet jeśli nie jest zarejestrowany lub zalogowany w tym portalu). Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przesyłane do dostawców portali społecznościowych, nie powinien klikać linków tych portali. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawca portalu powiązał wizytę na tym portalu z jego profilem, powinien upewnić się, że wcześniej wylogował się z portalu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne portale można znaleźć na ich stronach internetowych
22. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z „RODO”. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
23. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
b) szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera